Bra att veta om värmen i din lägenhet

Under hösten och vintern är frågor angående värmen många. De flesta upplever värmen på olika sätt. En del fryser, en del tycker det är för varmt. Ofta är upplevelsen att det känns kallare än vad det i själva verket är. Vårt mål är att uppnå en inomhustemperatur på 20 – 21 grader.

Uppvärmning av lägenheterna sker med hjälp av fjärrvärme. Hur varmt vatten som skickas ut i systemet styrs av utetemperaturen. Ju kallare det är ute desto varmare vatten skickas ut i systemet. Under hösten varierar utomhustemperaturen med flera grader på ett dygn vilket medför att systemet behöver lite extra tid att stabilisera sig. Under vintern då utetemperaturen är mer konstant, är det lättare för systemet att uppnå en jämnare inomhustemperatur.

Värmen på elementen i din lägenhet styrs av termostatventiler. Termostaten (den som du vrider på för att sätta på elementen, ska alltid vara på max) känner av värmen i rummet och stänger av elementet när värmen överstiger 20 grader. När temperaturen är under 20 grader öppnar termostaten och elementet blir varmt igen.
Elementen kan alltså vara olika varma i olika rum då rummen värms upp olika fort.

 
KONTROLLERA ALLTID DETTA FÖRST INNAN DU FELANMÄLER.

Kontrollera att inga möbler täcker element eller termostater.

Kontrollera att inga gardiner täcker element eller termostater.

Kontrollera att friskluftventiler ovan fönster är öppna.

Kontrollera att termostaterna på elementen står fullt öppna, fönster samt vädringsfönster är ordentligt stängda.

Mät temperaturen mitt i rummen en meter ovanför golvet.(ej vid fönster eller yttervägg) Temperaturen skall inte vara mindre än 20,0 grader

 

Ikon Ingång för en sida