Skydda dig och ditt hem mot bränder

Hemmet är vår trygghet. Där umgås vi med familj och vänner och njuter av värme och samvaro. Det är sannolikt vårt livs viktigaste plats. Samtidigt är det samhällets vanligaste brandplats.
Ofta är det vardagliga saker som orsakar bränder. Det kan vara en bortglömd kastrull på spisen, levande ljus eller rökning. Även anlagda bränder förekommer i flerbostadshus och är tyvärr vanligare än vad man kan tro. Här har vi listat lite information som är hämtad från en folder utgiven av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) som beskriver vad du kan göra för att öka brandsäkerheten hemma hos dig.

Glömda stearinljus orsakar många bränder. Släck alltid ljusen när du lämnar rummet. Använd brandsäkra och stabila ljusstakar och ställ ljusen på säkert avstånd från gardiner och annat brännbart material. Lämna inte barn eller husdjur ensamma med levande ljus.

Dra ut kontakten till kaffekokare, TV-apparater, laddare, TV-spel och datorer när du har använt dem färdigt.

Kontrollera att din brandvarnare fungerar, minst en gång i månaden. Det är givetvis förbjudet att plocka ner brandvarnaren.

Håll rent från brännbart material på och runt om spisen. Rengör spisfläkten då och då. En brand i en bortglömd kastrull kan lätt ta sig upp i en igenfettad spisfläkt och vidare i huset.

Se till att små barn aldrig får tag på tändstickor, cigarettändare och dylikt.

Rök aldrig i sängen eller någon annanstans där du riskerar att somna.

Se till att glödlampor och spotlights inte kommer för nära något brännbart eller kan trilla ner. Använd skyddskåpor på lampor i garderober och andra platser där brännbart material kan förekomma.

Byt blinkande lysrör omedelbart, de kan överhettas och orsaka en brand. Byt samtidigt glimtändaren.

Var rädd om elsladdar så att de inte kläms och skadas. Byt dem om de är trasiga.

Håll trapphuset rent från brännbart material och sådant som står i vägen vid en utrymning.

Minska risken för anlagda bränder genom att hålla dörrar till källare och vindar låsta. Förvara inte heller brännbart material i trapphuset eller i förrådsgångar.

I din lägenhet får man endast förvara mindre mängder brandfarliga vätskor, (t ex lösningsmedel, spolarvätska, bensin) och brandfarliga gaser (t ex gasol) utan tillstånd från byggnadsnämnden.

Förvara inga fyrverkerier eller brandfarliga vätskor och gaser i källaren eller på vinden.

Låt inte disk- och tvättmaskiner eller torktumlare vara igång när du sover eller går hemifrån.

Tillägg från Stiftelsen Karlstadshus:

Det är helt förbjudet att för hyresgäster utföra så kallade Heta Arbeten i garagen eller på andra platser i Stiftelsen Karlstadshus bestånd. Heta Arbeten är arbeten som utförs med någon form av verktyg som alstrar värme eller gnistor till exempel svetsar och vinkelslipar.

Grillning med kol eller gasol tillåts inte på Stiftelsen Karlstadshus bostadsområde, varken på uteplatsen eller på gräsmattor. Detta för att minimera brandrisken. Grillning med kol får endast ske på de av Stiftelsen Karlstadshus upprättade grillplatserna som finns på en del områden. Den använda kolen ska då ligga kvar i grillen efteråt.

Stiftelsen Karlstadshus har beslutat att ingen förvaring av t.ex. barnvagnar, leksaker eller cyklar får ske i trapphus, på loftgångar eller i andra utrymmen som kan förvärra en eventuell utrymning.


Gör så här om det börjar brinna

Grundregeln är:

RÄDDA – VARNA–LARMA–SLÄCK

Rädda först dem som är i livsfara, utan att utsätta dig själv för fara. Tänkt på att den giftiga röken stiger uppåt.
Varna alla som hotas av branden så att de också kan sätta sig i säkerhet.
Larma räddningstjänsten genom att ringa 112. Möt upp räddningstjänsten när de kommer.
Släck branden om du bedömer att du klarar det. Stäng dörren till rummet där det brinner och stäng lägenhetsdörren när alla kommit ut.
Eftersom en brand kan växa fort gäller det att agera direkt. Det är när branden fortfarande är liten som man har chans att kunna släcka den själv. En brand släcks på olika sätt beroende på vad som brinner. Här kommer några exempel på hur du kan agera om olyckan är framme.

Brand i kläder

Om det brinner i någons kläder, se snabbt till att få ner personen på golvet. Om man står upp eller springer runt sprider sig branden snabbare och dessutom ökar risken för brännskador i andningsvägarna. Släck elden genom att slänga en filt eller liknande över personen. Täta till mot kroppen från huvudet och neråt så att branden kvävs. Det är viktigt att det du släcker med är gjort av naturmaterial. Konstfibrer, som till exempel fleece, tar lätt eld.

Brand i kastrull

Om det börjar brinna i en kastrull, flytta den från plattan och kväv branden med ett lock. Använd aldrig vatten om det brinner i margarin eller olja, då ”exploderar” det brinnande fettet. Det blir då en våldsam brandspridning och du kan bli allvarligt brännskadad.

Brand i tv

Vid brand i tv:n, dra ut kontakten. Släck med en handbrandsläckare eller genom att hälla på vatten.

Annan brand

Är branden liten, försök att släcka den, men ta inga onödiga risker. Om det finns en handbrandsläckare till hands; ryck ur sprinten, närma dig branden i låg ställning och spruta mot det som brinner, inte mot lågorna. Håll dig under röken.

Brand i trapphuset eller annan lägenhet

Om det skulle börja brinna i trapphuset eller i en annan lägenhet i huset är det bästa du kan göra att stanna kvar i din egen lägenhet. En lägenhetsdörr står normalt emot en brand i cirka 30 minuter. Täta runt dörren och brevinkastet med våta handdukar. Gå aldrig ut i ett rökigt trapphus och använd aldrig hissen vid brand! Larma 112 och påkalla uppmärksamhet genom fönstret eller balkongen.

Förvaring av brandfarliga varor

Brandfarliga ämnen ska hanteras enligt MSB´s (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) rekommendationer. En avvikelse är förvaring av brandfarliga ämnen i garage. Där gäller samma regler för samtliga garage inom Stiftelsen Karlstadshus bostadsområden.

 • Vindsförråd: Ingen förvaring av brandfarliga vätskor eller gaser.
 • Varje lägenhet: Sprayburkar och gasolflaskor av högst 5 liters storlek. Brandfarlig vätska i behållare av högst 10 liters storlek.
 • Ej inglasad balkong: Gasolflaskor i högst P11 storlek (26 liter). Brandfarlig vätska i behållare av högst 25 liters storlek. Förvara gärna behållarna i ett skåp så att de skyddas från väder och vind. Är balkongen inglasad räknas den som en del av lägenheten.
  Garage i bottenplan: Fordon med tank och reservdunk på 5 liter.
  Ingen förvaring av brandfarliga gaser.
 • Fristående gemensamhetsgarage: Fordon med tank och reservdunk på 5 liter.
  Ingen förvaring av brandfarliga gaser.
 • Källarförråd: Ingen förvaring av brandfarliga vätskor eller gaser.

Brandfilt

En brandfilt är ett bra komplement till din handbrandsläckare som du använder för att kväva en mindre brand. Det kan t ex vara en brand orsakad av levande ljus på bordet eller en kastrull på spisen. Den kan även användas för att släcka en brand på en människa. Då lägger man filten över kroppen och kväver elden från huvudet och ner mot fötterna. En brandfilt kostar inte så mycket och är underhållsfri.

Handbrandsläckare

Det finns olika typer av handbrandsläckare. Det som skiljer dem åt är innehållet och storleken. Räddningstjänsten rekommenderar att du har en pulversläckare på minst 6 kg för ditt hem. Pulversläckare kan användas vid alla typer av bränder och är ganska lätt att hantera för någon som är ovan. Den är även relativt skötselfri, en skumsläckare kräver regelbunden omladdning. Handbrandsläckare finns att köpa i många butiker men hör även efter med ditt försäkringsbolag. Om en handbrandsläckare har använts, även om det bara är av en olyckshändelse och allt innehåll inte har förbrukats, anses den ändå som förbrukad och du bör köpa en ny.

Brandvarnare

Stiftelsen Karlstadshus som fastighetsägare ansvarar för att det ska finnas en brandvarnare i varje lägenhet. Räddningstjänsten rekommenderar att du har en brandvarnare på varje våningsplan i din bostad och helst en brandvarnare i varje rum. T.ex. Sover ditt barn med stängd dörr? Om en brand skulle starta i sovrummet skulle det ta tid innan en brandvarnare i ett annat rum skulle detektera röken. Brandvarnaren ska placeras i taket. Du kontrollerar din brandvarnare genom att trycka på testknappen. Du bör kontrollera brandvarnaren minst en gång i månaden och när du har varit hemifrån en längre tid.

Så här testar du din brandvarnare