Om Stiftelsen

Bakgrund

Stiftelsen Karlstadshus bildades 1953 med syfte att aktivt verka för en ökad tillgång på bostäder i Karlstads kommun. Karlstads kommun och Riksbyggen stod gemensamt för kapitalet till grundfonden till Stiftelsen, som via sin bolagsform är självägande.

Stiftelsen är idag den näst största aktören på bostadsmarknaden i Karlstad. Stiftelsen har 2 597 lägenheter i 8 områden och omsätter ca 180 mkr på årsbasis. Balans-omslutningen uppgår till ca 810 mkr.

Stiftelsens bostadsområden ligger mestadels utanför Karlstads centrum men har en god servicenivå både kommersiellt och offentligt, och erbjuder även goda möjligheter till fritidsaktiviteter. Hyresgästenkäter visar att de som bor i Stiftelsen Karlstadshus lägenheter trivs mycket bra i sina respektive bostadsområden.

Stiftardirektiv

Stiftelsen Karlstadshus skall medverka till bostadsförsörjningen i Karlstads kommun och därvid tillhandahålla bostäder åt alla.
Genom sin medverkan i kommunens bostadsförsörjning skall Stiftelsen bidra till att öka kommunens attraktivitet, skapa stimulerande och trygga boendemiljöer, ge de boende inflytande och verka för integration i boendet.

Stiftelsen skall verka av egen kraft utan ytterligare ekonomiskt tillskott från stiftarna och under förutsättning att så kan ske, bör beståndet behållas och utvecklas med hyresgästerna i fokus.

Kärnvärden i Stiftelsen Karlstadshus varumärke

  • Stiftelsen Karlstadshus sätter hyresgästen i fokus med hög servicegrad och brett utbud av lägenheter.
  • Stiftelsen Karlstadshus har en väl utvecklad dialog med hyresgästerna och samhället i övrigt.
  • Stiftelsen Karlstadshus bostadsmiljöer kännetecknas av trygghet och trivsel.
  • Stiftelsen Karlstadshus agerande kännetecknas av långsiktighet och samverkan

 

 

 

Vision

Stiftelsen Karlstadshus är Karlstads bästa hyresvärd som erbjuder och utvecklar hållbara boendemiljöer i ett modernt och tolerant samhälle

Affärsidé

Stiftelsen Karlstadshus ska på ett långsiktigt hållbart sätt erbjuda attraktiva bostäder och lokaler genom att på ett ansvarsfullt sätt utveckla och skapa boendemiljöer för alla i Karlstad

SKHus årsredovisningar