Jordfelsbrytaren

Om din bostad är utrustad med en jordfelsbrytare, återfinns den i elskåpet.

Jordfelsbrytaren utgör ett extra skydd mot både personskador och brandrisker som kan uppstå till följd av elektricitet. Den bryter strömmen om det uppstår något tillfälligt eller varaktigt elektriskt fel i bostaden.

Vad ska jag göra om jordfelsbrytaren löser ut och det blir mörk och strömlöst?

För att återställa jordfelsbrytaren ska du trycka ner knappen till dess ursprungliga läge. Om den löses ut igen?

  • Slå av alla säkringar
  • Återställ jordfelsbrytaren.
  • Slå på en säkring åt gången tills jordfelsbrytaren löses ut igen. Felet är då lokaliserat till den säkringsgrupp som sist återställdes.

Genom att på samma sätt kontrollera alla elektriska apparater som är anslutna till denna säkringsgrupp kan du ytterligare lokalisera felet.

Om bostaden fortfarande är strömlös kan det tyda på ett större elektriskt fel i fastigheten. Vänligen kontakta oss»

Ikon Ingång för en sida