Södra Kronoparken

Bildtext saknas

I ÖSTRA KARLSTAD, norr om E18, ligger Kronoparken högt beläget med utsikt över stora delar av staden. Stiftelsen Karlstadshus lägenheter började byggas i början av 1970-talet och husen samt den yttre miljön har fått en rejäl ansiktslyftning under en omfattande rotrenovering åren 2005-2007. Nya uteplatser, cykelparkeringar med tak och lekplatser är exempel på förbättringar som genomförts.

Området Södra Kronoparken är beläget på gatorna Jakthornsgatan, Posthornsgatan, Basungatanoch Fagottgatan. Det finns två olika hustyper: devita loftgångshusen med 4-5 våningar samt de gulatvåvåningshusen. Lägenheterna som ligger högst uppi loftgångshusen har en fantastisk utsikt över Karlstad. Lägenheterna på bottenvåningen i tvåvåningshusenhar egen uteplats. Området är beläget c:a 6-7 km öster om Karlstadscentrum. Det är väl sörjt med bussförbindelser till ochfrån Kronoparken och restiden med buss till Karlstadscentrum är c:a 15 minuter. För den som har bil finnsdet gott om bilplatser.

Här på Kronoparken ligger Karlstads universitet ochen del av de studerande bor i vårt studentboende Duvkulla på Jakthornsgatan. Kronoparkens centrum har mycket att erbjuda. Livsmedelsaffärer, restauranger och butiker. Härfinner du även vårdcentral med apotek, folktandvården,bibliotek, dagis, skolor, gym och motionsspår. Parkbadet Kronan är ett friluftsbad med bassängersom uppskattas sommartid. Du har nära till naturenoch strövområden. På c:a två kilometers avståndligger sjön Alstern med badplats. Mitt i området påJakthornsgatan finns en parklek för barnen. Välsvikens handelsområde finns i närområdet.