Inre och yttre skötsel

Inre och yttre skötsel av fastigheten är av stor betydelse för att säkerställa en säker och trivsam miljö året om. Utöver att ta hand om de yttre områdena, såsom snöröjning och grönytor, krävs också noggrannhet med skötsel och underhåll inomhus.

Nedan finns länkar om hur vi sköter våra fastigheter

Snöröjning och sandning