Snöröjning och sandning

Snöröjning och sandning är avgörande åtgärder för att säkerställa framkomligheten och säkerheten under vintertider.

När inleds snöröjningen?

Normalt sett inleds snöröjningen när snödjupet överstiger cirka 5 centimeter eller när snöfallet avtar. Först och främst prioriteras "gångvägar" för att underlätta för gång- och cykeltrafik. Efter detta tar vi itu med resterande områden. Våra områden sköts av Nordic PM och deras underentreprenörer.

Sandning

Vi strävar efter att sanda så snart som möjligt efter att snöfallet har avtagit och efter att vi har avslutat snöröjningen. Området kan dock vara halt innan vi har hunnit sanda, så vi uppmanar till extra försiktighet.

Parkeringsplatser

Om du hyr en parkeringsplats ansvarar du själv för att skotta framför ditt garage eller din carport samt på din parkeringsplats. Detta är viktigt för att säkerställa tillgängligheten och säkerheten för alla.
Vår strävan är alltid att snabbt och effektivt bekämpa både snö och halka.