Direktmarknadsföring av tjänster och produkter

Varför vi behandlar dina uppgifter:

Vi behandlar dina personuppgifter för att marknadsföra våra produkter och tjänster

Vad ingår i behandlingen:

1.0 Vi behandlar dina personuppgifter när vi kontaktar dig med information om våra hyresrätter i marknadsföringssyfte. Vi kan kontakta dig genom elektronisk kommunikation, vanlig post eller per telefon

Vilka personuppgifter vi använder:

1.1 Namn, kontaktuppgifter, personnummer eller samordningsnummer, ålder, tjänster, vilken relation du har till oss (exempelvis om du är hyresgäst, studentboende eller seniorboende)

Laglig grund:

1.2 Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna marknadsföra våra tjänster och produkter till dig inklusive att kunna tillhandahålla dig målgruppsanpassad marknadskommunikation.

Hur vi samlar in uppgifterna:

Från dig. Via formulär på hemsidan. Vi kan också köpa adressuppgifter från privata eller offentliga register.

Ikon Ingång för en sida