Du som söker/erbjuds hyresrätt hos Stiftelsen Karlstadshus

Varför vi behandlar dina uppgifter:

Stiftelsen Karlstadshus behandlar dina personuppgifter för att kunna administrera din intresseanmälan eller ansökan om bostad eller lokal (inklusive garage, förråd, parkeringsplatser och andra objekt) samt för att kunna erbjuda dig ett hyresobjekt och teckna avtal.

Vad ingår i behandlingen:

1.0 Under kötiden behandlar vi dina personuppgifter för att administrera din intresseanmälan eller ansökan och plats i eventuell kö samt för en första bedömning av om vi har ett objekt att erbjuda dig.

2.0 När det blir aktuellt att erbjuda dig ett objekt behöver vi behandla fler uppgifter om dig. Uppgifter behövs för att kontrollera att du uppfyller de krav vi ställer på hyresgäster. Vid tecknande av kontrakt kan ytterligare uppgifter behövas såsom kontonummer och betalningsuppgifter om du vill använda dig av e-faktura eller autogiro.

Vilka personuppgifter vi använder:

1.1 Vi behandlar namn, personnummer eller samordningsnummer, kontaktuppgifter, uppgift om eventuellt ombud eller företrädare, kötid/köplats, önskemål om objekt (exempelvis hyresnivå. storlek och läge, handikapplats), språkpreferenser, ekonomiska förhållanden (vid enskild firma uppgifter om företaget), vid ansökan om bostad; familjeförhållanden (antalet barn och ålder på dessa, boendeförhållanden vid intresseanmälan/ansökan, vid boende i hyresrätt: uppgift om hyresvärd och dennes kontaktuppgifter med angivande av referensperson, vid boende i bostadsrätt: uppgift om kontaktperson i föreningens styrelse, vid boende i äganderätt: uppgift om fastighetsbeteckning, vid annat boende: kontaktuppgifter till referensperson; arbetsgivarens namn, adress och telefonnummer, med uppgift om referensperson.

2.1 Utöver de uppgifter vi samlade in när du gjorde en intresseanmälan eller ansökan behandlar vi försörjningsuppgifter, kontonummer och andra betalningsuppgifter, kreditupplysningsuppgifter inklusive uppgifter från exempelvis kronofogden eller inkassobolag, uppgift om eventuell borgensman, uppgifter från de referenspersoner du uppgett såsom uppgifter om hur du skött ditt boende vad gäller hyresinbetalningar och i övrigt, anställnings- och arbetsgivarintyg (kontroll kan ske av arbetsgivarens identitet för att säkerställa att lämnade uppgifter är riktiga), dom eller ansökan om äktenskapsskillnad, dom om bättre rätt till lägenhet, bodelningsavtal eller andra handlingar till stöd för iakttagen bytesrätt, andrahandsuthyrning eller överlåtelse samt uppgifter om erbjudet objekt.

Laglig grund:

1.2 Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna säkerställa identiteten på köande, administrera din intresseanmälan/ansökan inklusive att göra en första bedömning av om vi har bostad att erbjuda dig.

2.2 Avtal. (Hyresavtalet) Behandlingen är nödvändig för att kunna erbjuda dig ett objekt och ingå avtal med dig.

Hur vi samlar in uppgifterna:

Vi inhämtar uppgifter från dig, kreditupplysningsföretag och myndigheter. Kontroll av uppgifternas korrekthet samt komplettering och uppdateringar av dessa kan komma att göras genom avstämning mot privata och offentliga register såsom SPAR

Ikon Ingång för en sida