Varför vi behandlar dina uppgifter:

Stiftelsen Karlstadshus behandlar dina personuppgifter i syfte att du ska betala skuld du har till oss eller någon av våra uppdragsgivare.

Vad ingår i behandlingen:

1.0 Om du har en skuld till Stiftelsen Karlstadshus. Vi behandlar dina personuppgifter för att framställa inkassokrav och vidta andra åtgärder mot dig för att du ska betala, såsom exempelvis att ansöka om betalningsföreläggande eller vidta andra rättsliga åtgärder mot dig. Vi kan även behandla dina uppgifter i samband med överenskommelse om reglering av skulden.

Vilka personuppgifter vi använder:

1.1 Namn, personnummer eller samordningsnummer, kontaktuppgifter, registreringsdatum, uppgifter om skulden (belopp och vad den avser), inkassokostnader, betalningar, konto och andra betalningsuppgifter samt korrespondens med och noteringar från muntliga kontakter med dig i ärendet.

Laglig grund:

1.2 Behandlingen sker med stöd av avtal om vår fordran mot dig grundas på ett avtal med dig. Avser vår fordran ett skadeståndskrav eller annat krav som inte grundas på avtal, sker behandlingen med stöd av så kallat berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att vi ska få betalt av dig.

Hur vi samlar in uppgifterna:

Skuld till Stiftelsen Karlstadshus: Från dig och kronofogdemyndigheten eller andra myndigheter inklusive domstolar. Skuld till annan: Från vår uppdragstagare (dvs. den du har en skuld till), från dig om du kontaktar oss i ärendet samt från kronofogdemyndigheten eller andra myndigheter inklusive domstolar.

Ikon Ingång för en sida