Kundundersökningar, marknads- och kundanalyser

Varför vi behandlar dina uppgifter:

Stiftelsen Karlstadshus behandlar dina personuppgifter för att administrera kundundersökningar samt för att göra marknads- och kundanalyser.

Vad ingår i behandlingen:

1.0 Vi behandlar dina personuppgifter för att erbjuda dig att delta i undersökningar och för genomförande av sådana. Vi kan också komma att använda dina personuppgifter för analys och statistik.

Vilka personuppgifter vi använder

1.1 Vi behandlar namn, kön, kontaktuppgifter, vilken relation du har till oss (exempelvis om du är hyresgäst hos oss, eller är företrädare för någon av våra kunder), lägenhetsinformation, samt uppgifter du lämnar till oss när du deltar i undersökningen.

Laglig grund:

1.2 Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att vi ska få insikter om din upplevelse av vår leverans, våra tjänster samt statistiskt underlag för utvärdering, utveckling och förbättring av vår leverans.

Hur vi samlar in uppgifterna:

Från dig, Vi kan också köpa adressuppgifter från privata eller offentliga register.

Ikon Ingång för en sida