Rättsliga förpliktelser

Varför vi behandlar dina uppgifter:

Stiftelsen Karlstadshus behandlar dina personuppgifter för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser såsom exempelvis bokföringsskyldighet eller skyldigheter vi har som fastighetsägare eller fastighetsförvaltare.

Vad ingår i behandlingen:

1.0 Bokföringsskyldighet. Vi behandlar uppgifter om dig som förekommer i verifikationer och annan räkenskapsinformation (bokföringsunderlag) för att fullgöra vår bokföringsskyldighet.

Vilka personuppgifter vi använder:

1.1 För bokföringen använder vi uppgifter som förekommer i dokument som utgör bokföringsunderlag (exempelvis fakturor, kvitton och avtal).

Laglig grund:

1.2 Rättslig förpliktelse

Ikon Ingång för en sida