Underhåll och utveckling av våra digitala verktyg

Varför vi behandlar dina uppgifter:

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna skydda, underhålla och utveckla våra IT-system

Vad ingår i behandlingen:

1.0 Vi behandlar dina personuppgifter i samband med felsökning, utredning och åtgärdande av problem med våra IT-system. Dina uppgifter kan även användas när vi vidtar åtgärder kopplade till informationssäkerhet i vårt IT-system och i samband med underhåll och utveckling av systemen.

Vilka personuppgifter vi använder:

1.1 Uppgifter som finns i våra IT-system.

Laglig grund:

1.2 Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna felsöka och åtgärda tekniska eller handhavandeproblem med våra IT-system samt för underhåll och vidareutveckling av systemen till nytta för dig och andra kunder

Hur vi samlar in uppgifterna:

Uppgifterna finns i våra IT-system och har samlats in i enlighet med vad som anges för respektive behandling.

Ikon Ingång för en sida